14/07/2022 17:17:08 - admin

Diện tích 24,7 m2; Giá: 4.200.000 đồng/tháng/phòng (chưa bao gồm tiền điện, nước, ...)

1. Vị trí: Tòa nhà  A - B.

2. Đối tượng lưu trú: Sinh viên đang học tập tại Học viện.
                                             
3. Loại phòng: Phòng sinh viên tiêu chuẩn 3 giường tầng.

4. Diện tích - Điều kiện cơ sở vật chất:

- Diện tích 24,7 m2.

- Phòng được trang bị hệ thống điện, nước, giường tầng, bàn học, ghế ngồi, quạt trần, wifi, nhà vệ sinh. Máy lạnh (theo yêu cầu sinh viên).

5. Phí nội trú và tiện ích: 

- Phí nội trú: 4.200.000 đồng/tháng/phòng (chưa bao gồm tiền điện, nước,  ...)