14/07/2022 17:17:20 - admin

Loại diện tích 16,9 m2: 2.800.000 đồng/tháng/phòng. Loại diện tích 19,2 m2: 3.200.000 đồng/tháng/phòng; Loại diện tích 22,4 m2: 3.800.000 đồng/tháng/phòng; (chưa bao gồm tiền sử dụng điện, nước, ... )

1. Vị trí: Tòa nhà  A - B - C.
 
2. Đối tượng lưu trú: sinh viên đang học tập tại Học viện.
                                             
3. Loại phòng: Phòng tiêu chuẩn sinh viên 2 giường tầng. 
 
4. Điều kiện cơ sở vật chất: Mỗi phòng được trang bị hệ thống điện, nước, wifi, giường tầng, bàn học, ghế ngồi, tủ đựng đồ cá nhân, quạt trần, nhà vệ sinh. Máy lạnh (theo yêu cầu sinh viên).
 
5. Phí nội trú và tiện ích: 
- Phí nội trú:  
+ Loại phòng diện tích 16,9 m2: Giá: 2.800.000 đồng/tháng/phòng.
+ Loại phòng diện tích 19,2 m2: Giá: 3.200.000 đồng/tháng/phòng.
+ Loại phòng diện tích 22,4 m2: Giá: 3.800.000 đồng/tháng/phòng.
=> Giá trên chưa bao gồm tiền điện, nước, ...