Học tập kinh nghiệm quản lý ký túc xá

BQL ký túc xá HVCB đi giao lưu kinh nghiệm quản lý ký túc xá ở một số trường.

Tuyển cộng tác viên ký túc xá

Để chuẩn bị cho hoạt động của ký túc xá HVCB, chúng mình đang tìm kiếm đồng đội, xin chào mừng các bạn tham gia.


Sơ đồ bộ máy tổ chức của ký túc xá

Sơ đồ bộ máy tổ chức của ký túc xá Học viện Cán Bộ.

THÔNG BÁO MỚI

Đơn xin chuyển ra khỏi ký túc xá

Mẫu đơn xin chuyển ra khỏi ký túc xá

Đơn xin chuyển phòng ở ký túc xá

Mẫu đơn xin chuyển phòng ở ký túc xá

Bản cam kết thực hiện nội quy ký túc xá

Mẫu bản cam kết thực hiện nội quy ký túc xá

Giấy xác nhận ở ký túc xá

Mẫu giấy xác nhận ở ký túc xá

Đơn đăng ký ở ký túc xá

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá

Nội quy ký túc xá Học viện Cán bộ và Quy chế công tác quản lý học viên, sinh viên ở ký túc xá

Quyết định số 818-QĐ/HVCB (12/10/2022) của Giám đốc HVCB TP về việc ban hành Nội quy ký túc xá Học viện Cán bộ và Quy chế công tác quản lý học viên, sinh viên ở ký túc xá.

CÁC LOẠI PHÒNG KTX

LOẠI PHÒNG CAO CẤP

Lưu trú ngắn hạn - Lưu trú theo tháng (Thông báo riêng)

LOẠI PHÒNG CAO CẤP

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 2 GIƯỜNG

Loại diện tích 16,9 m2: 2.800.000 đồng/tháng/phòng. Loại diện tích 19,2 m2: 3.200.000 đồng/tháng/phòng; Loại diện tích 22,4 m2: 3.800.000 đồng/tháng/phòng; (chưa bao gồm tiền sử dụng điện, nước, ... )

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 2 GIƯỜNG

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 3 GIƯỜNG

Diện tích 24,7 m2; Giá: 4.200.000 đồng/tháng/phòng (chưa bao gồm tiền điện, nước, ...)

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 3 GIƯỜNG

Diện tích sàn

Diện tích xây dựng

Số phòng

Số giường

BAN QUẢN LÝ KTX

NCS.ThS. Bùi Lam Giang

Trưởng BQL

ThS. Nguyễn Quốc Thái

Phó BQL

ThS. Phan Ngọc Quốc Thịnh

Kỹ sư - Phó BQL