Thông báo về việc đăng ký lưu trú Ký túc xá năm học 2023 - 2024

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 92-TB/HVCB ngày 07 tháng 07 năm 2023 về việc đăng ký lưu trú Ký túc xá năm học 2023 - 2024.

Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao công trình sửa chữa nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường 12, quận Bình Thạnh


Bảng phí nội trú Ký túc xá

Thông báo số 87-TB/HVCB ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành các khoản thu phí nội trú Ký túc xá

Học tập kinh nghiệm quản lý ký túc xá

BQL ký túc xá HVCB đi giao lưu kinh nghiệm quản lý ký túc xá ở một số trường.

Thông báo đăng ký lưu trú tại Ký túc xá năm học 2023 - 2024

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 92-TB/HVCB ngày 07 tháng 07 năm 2023 về việc đăng ký lưu trú Ký túc xá năm học 2023 - 2024.

THÔNG BÁO MỚI

Quyết định thành lập Đội cộng tác viên

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 792-QĐ/HVCB ngày 11 tháng 07 năm 2023 về việc thành lập Đội cộng tác viên trực thuộc ban Quản lý ký túc xá.

Thông báo đăng ký lưu trú tại Ký túc xá năm học 2023 - 2024

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 92-TB/HVCB ngày 07 tháng 07 năm 2023 về việc đăng ký lưu trú Ký túc xá năm học 2023 - 2024.

Bảng phí nội trú Ký túc xá

Bảng niêm yết các khoản thu phí nội trú Ký túc xá căn cứ theo Thông báo số 87-TB/HVCB ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành các khoản thu phí nội trú Ký túc xá

Nội quy ký túc xá Học viện Cán bộ và Quy chế công tác quản lý học viên, sinh viên ở ký túc xá

Quyết định số 818-QĐ/HVCB (12/10/2022) của Giám đốc HVCB TP về việc ban hành Nội quy ký túc xá Học viện Cán bộ và Quy chế công tác quản lý học viên, sinh viên ở ký túc xá.

CÁC LOẠI PHÒNG KTX

Loại Vip 3 (Phòng gia đình)

Loại Vip 3 (Phòng gia đình)

Loại Vip 2 (Phòng 1 giường)

Loại Vip 2 (Phòng 1 giường)

Loại Vip 1 (Phòng 2 giường)

Loại Vip 1 (Phòng 2 giường)

LOẠI PHÒNG CAO CẤP

Lưu trú ngắn hạn - Lưu trú theo tháng

LOẠI PHÒNG CAO CẤP

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 2 GIƯỜNG

Loại diện tích 16,9 m2: 2.800.000 đồng/tháng/phòng. Loại diện tích 19,2 m2: 3.200.000 đồng/tháng/phòng; Loại diện tích 22,4 m2: 3.800.000 đồng/tháng/phòng; (chưa bao gồm tiền sử dụng điện, nước, ... )

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 2 GIƯỜNG

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 3 GIƯỜNG

Diện tích 24,7 m2; Giá: 4.200.000 đồng/tháng/phòng (chưa bao gồm tiền điện, nước, ...)

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 3 GIƯỜNG

Diện tích sàn

Diện tích xây dựng

Số phòng

Số giường

TƯ VẤN VIÊN

Chu Thị Thảo

Nhân viên y tế

Lê Thị Anh Thư

Nhân viên y tế

Lý Ngọc Kim

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Nhã

Chuyên viên